Notities bij: Douwe Douwes Beintema

Woonde te Westergeest. Doktor in de latijnse taal.