Notities bij: Meindert Burger

Woonde te Longerhouw, van 3-5-1977 tot heden op Buren 31. Van Bolsward.