Notities bij: Gerry van Abbema

Woonde te Haarlem.