Notities bij: Tettero van Abbema

Woonde te Stiens.