Notities bij: Johan van Abbema

Woonde te Bolsward.