Notities bij: Hessel Bruinsma

Woonde te Schettens, van 10-5-1961 tot 8-5-1970 op Van Osingaweg 58. Van Workum, naar Exmorra.