Notities bij: Cornelis Anema

Woonde te Schettens, van 12-5-1953 tot 12-5-1954 op Van Osingaweg 16. Van Witmarsum, naar Zurich.