Notities bij: Roel Thomas Lolkes Abma

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1951 tot 12-5-1955 op Buren 22. Van Parrega.
Woonde te Longerhouw, van 12-5-1955 tot 25-11-1971 op Buren 16. Naar Witmarsum.