Notities bij: Douwe van Es

Woonde te Schettens, van 24-6-1931 tot 12-5-1932 op nr. 33k (nu Van Osingaweg 62), kwam van Bolsward.
Woonde van 12-5-1932 tot 1-6-1937 op nr. 22 (nu Bittenserpaed 12). Naar Rottevalle.