Notities bij: Willem Martinus van Zee

Woonde te Amerika, Iowa, Marion County, Pella. Hij huwde twee Buwalda zussen.