Notities bij: Ruurd Zijlstra

Woonde te Schettens.