Notities bij: Hendrik van Abbema

Woonde te Schettens, van 21-9-1966 tot heden op Van Osingaweg 11.