Notities bij: Johannes Wybrens Boorsma

Woonde te Hichtum.
Een Johannes Boorsma woonde te Hichtum en had een kentekenbewijs.
Een J. Boorsma ontwierp de nieuwe Schettenser Chr. school in 1872.
In 1856 kreeg hij 5,86 gulden voor werkzaamheden aan de Schettenser tille.