Notities bij: Sierd Visser

Was concierge van de CBS te Schettens.
Woonde te Schettens, van 4-7-1951 tot 30-8-1958 op Van Osingaweg 11, kwam van Longerhouw.
Woonde van 30-8-1958 tot 1-5-1963 op Van Osingaweg 15.
Woonde van 1-5-1963 tot 30-11-1990 op Van Osingaweg 42.
Woonde van 30-11-1990 tot heden op Van Osingaweg 29.

Volgens Jan Heeres geboren op 'poddehuis'.
volgens vd Aa: PADDEHUIS, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Wonseradeel, arr. en 3 u. W. ten N. van Sneek, kant. en 1/2 u. W. van Bolsward, 1/2 u. N. O. van Exmorra, waartoe zij behoorde.