Notities bij: Jan Jouwerts Buwalda

Woonde te Leeuwarden, Huizum. Hij runde de "Hof van Holland" te Leeuwarden, waar regelmatig veilingen en boelgoeden waren (zie de LC, oa 1819, 1827, 1834, 1837).
Op 25-1-1833 had hij de volgende advertentie in de L.C: 'Bij Buwalda, in het Hof van Holland te Leeuwarden, is op heden heel best DEVENTER BIER, het zij onder den Nieuwen Toren in een warm vertrek of aan zijn huis bij verzending tot 20 cents te bekomen.