Notities bij: Pabe Bakker

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1913 tot 1924 op nr. 30 (nu Schettens, Marnedijk 13). Kwam van Exmorra.