Notities bij: Jan Huitema

Woonde te Longerhouw, van 13-6-1904 tot 17-5-1910 op nr. 30 (nu Schettens, Marnedijk 13). Hij kwam van Bolsward, naar Bolsward.