Notities bij: Meynart Wypkes

Ouders gegokt; vrijwel zeker.
Kwam van Hichtum.