Notities bij: Linze Andries

Woonde te Garijp.
'nalatende 3 kinderen uit een huwelijk'.