Notities bij: Carolus Johannes Algera

Woonde te Witmarsum.