Notities bij: Johan Broers van Abbema

Woonde te Schraard, Wons (Tresoar!).