Notities bij: Wiltje Jetze Aardema

Woonde te Arum.