Notities bij: Anne Jentje Bruinsma

Woonde te Schettens, van 19-5-1972 tot 22-9-1973 op Van Osingaweg 18. Van Workum.
Woonde te Schettens, van 22-9-1973 tot 25-2-1974 op Van Osingaweg 29.
Naar Hemelumer Oldeferd.