Notities bij: Sipke Sjoerds Berg

Woonde te Schettens, van mei 1884 tot mei 1886 op nr. 18 (nu Van Osingaweg 84). Kwam van Scharnegoutum, naar Arum.