Notities bij: Symon Hessels Baarda

Over zijn familie e-mail ontvangen van Liz Van Rooyen dd 16-03-00.