Notities bij: Harmen Katstra

Woonde te Schettens, van 19-6-1920 tot 12-5-1921 op nr. 1 (nu Marnedijk 1). Van Witmarsum, naar Witmarsum.