Notities bij: Tettero van Abbema

Had (hij??) een nummerbewijs (kenteken) voor een auto/motorfiets, nummer B-2796, afgegeven tussen 1-4-1919 en 1-11-1920.