Notities bij: Ybele Tettero van Abbema

Woonde te Schettens op nr. 32 van 1-5-1907 tot 8-5-1911 op nr. 32 (nu Van Osingaweg 7), daarvoor te Ferwoude. Naar Bolsward.