Notities bij: Tiete Annes Bruinsma

Woonde te Schettens, in 1845 tot zijn overlijden op nr. 15a (nu Bittenserpaed 4), een 2-1 kap woning van kerkvoogdij aan Bittenserpad.