Notities bij: Wessel Klases Bakker

Woonde te Schettens, vanaf 15-6-06 op een schip te Schettens. Kwam van Oosterend.
Ging vanaf 1907 naar nr. 33b (nu Van Osingaweg 48). Gingen 11-7-1910 naar Sneek.
Was 1906 terpbaas op Sottrum bij Schettens, volgens adv. LC 21-12-1906.
Dit klopt, want toen werd 'Sickema sate' afgebroken en het land afgegraven.

http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/vfg/vfg_1943-1945_115-117.pdf
Geschenk van de erven Ds. J. Douma te Britsum.
Wijlen Ds. Douma ontving het in 1908 van Wessel Bakker,
destijds terpbaas en terpschipper te Schettens. Gevonden
in een terp te Oosterend op iy2 m. diepte.