Notities bij: Johannes van Abbema

Woonde te Schettens, op Marnedijk 3 van 10-5-1947 tot 16-4-1969. Naar Achlum.