Notities bij: Minze Theunis de Vries

Woonde te Longerhouw, van 12-5-1905 tot mei 1929, op nr. 1 (nu Schraarderlaan 2). Van Ferwoude.
Woonde van mei 1929 tot 12-12-1934 op nr. 9 (nu Buren 3).
Kocht in 1928 een burgerhuizing te Longerhouw (volg. adv. LC 9-3-1928), uit veiling van Ype B. Jansen, dit moet Buren 3 zijn.
Was van 1909 tm 1920 ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw.