Notities bij: Ruurd van Abbema

Woonde te Longerhouw, in 1948 op Buren 33.