Notities bij: Sijtze van Abbema

Woonde te Schettens, van 20-5-1936 tot 15-5-1941op nr. 25 (nu Bittenserpaed 24).
Woonde te Schettens, van 15-5-1941 tot 6-12-1949 op Bittenserpaed 12.
Woonde te Schettens, van 6-12-1949 tot 20-6-1951 op Van Osingaweg 11.
Woonde te Schettens, van 20-6-1951 tot 12-2-1990 op Marnedijk 11.
Woonde te Schettens, van 12-2-1990 tot 26-2-1999 op Schelte van Aysmstrastrj. 8.