Notities bij: Ulbe Faber

Was landbouwer in de Wieringermeer.
Woonde te Schettens, van 24-10-1934 tot 26-3-1940 op nr. 24 (nu Bittenserpaed 10). Van Witmarsum, naar Slootdorp.