Notities bij: Huite Ruurds Weidema

Woonde te Schettens, in 1850 tot 1906 op nr. 22=42 (nu Van Osingaweg 28), toen nr. 43 (huis ernaast).