Notities bij: Rein Boersma

Woonde te Schettens, op 'pastorypleats'.