Notities bij: Harmen Boersma

Woonde te Schettens en later te Sneek. Was jarenlang voorzitter van dorpsbelang Schettens-Longerhouw.