Notities bij: Gerrit Th. Draisma

Woonde te Schettens, van 1-10-1907 tot 12-5-1908 op nr. 14a (nu Van Osingaweg 84). Kwamen van Hichtum, naar Piaam.
Woonde van 23-5-1912 tot 15-9-1913 op nr. 32 (nu Van Osingaweg 7), kwam van Bolsward, naar Makkum.