Notities bij: Tettero Broers van Abbema

Woonde te Schettens, van 12-5-1868 tot 12-5-1886 op nr. 4 (nu Marnedijk 5). Kwam van Nijland, naar Witmarsum.
Zijn vrouw Sytske kwam er 7-11-1868 erbij wonen.