Notities bij: Sjoerdtje Wybrens Scheepsma

Hebben 4 kinderen: Rence Sybrandi (geb. 1907)
Ykke Sybrandi (geb. 1908)
Trijntje Sybrandi (geb. 1911)
en Wijbren Sybrandi (geb 1914)
vermoedelijke alle in Wonseradeel geboren.