Notities bij: Elske Hendriks van Akker

Nam familienaam aan NA haar vader's overlijden.
Woonde voor huwelijk te Garijp.