Notities bij: Ulbe Pieters Rijpma

Woonde te Kimswerd.