Notities bij: Klaaske Douwes de Boer

Woonde te Pietersbierum.