Notities bij: Geiske Klaazes Beima

Woonde te Arum, Achlum.