Notities bij: Douwe Kornelis de Boer

Woonde te Achlum.
Legde op 6 juni 1781 de eerste steen van de nieuwe boerderij op Bittens, stemno. 11 te Schettens.