Notities bij: Douwe Douwes de Boer

In 1852 boer te Achlum.