Notities bij: Sipkjen Ulbes Tjeerdema

of geb. op 5-8-1822 volgens bev.register boeken.