Notities bij: Hans Willem van Aylva baron van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen

Door een rijke erfenis zeer gefortuneerde Gelderse edelman, die in de Eerste Kamer tot de getrouwen van de koning behoorde. In 1840 lid van de Dubbele Tweede Kamer die de Grondwetsherziening behandelde. Was vr 1848 nog gematigd liberaal, maar nadien zeer conservatief. Korte tijd lid van de Raad van State en in 1848 benoemd tot Eerste-Kamerlid. Zoon van minister F.W.F.Th. van Pallandt van Keppel. Woonde op kasteel Neerijnen. Stond bekend als een bescheiden man.