Notities bij: Sytze Faber

Woonde te Schettens.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 11 september 1998
In de periode 1977-1985: lid Tweede Kamer
Spraakmakend bestuurskundige van antirevolutionaire huize. Behoorde in de CDA-Tweede-Kamerfractie tot de linkervleugel en was minstens zo progressief als de loyalisten, maar sloot zich tijdens het kabinet-Van Agt niet bij hen aan. Speelde een belangrijke rol in de debatten over de grondwetsherziening van 1983. Hoofdredacteur Friesch Dagblad en veel gevraagd columnist. Later burgemeester van Hoogeveen die verschillende persoonlijke affaires overleefde. Noemde Aantjes de machtigste man van Nederland toen deze zowel voorzitter van de CDA-fractie als aanvoerder van de loyalisten was.


Zie ook: http://www.parlement.com/9291000/biof/01892